Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta tarkoittaa konkreettisia tekoja yrityksen toiminnan joka tasolla

Toimimme tiiviissä yhteistyössä sellaisten yritysten kanssa, jotka edellyttävät vastuullista toimintaa koskien niin ympäristöä, ilmastoa, työntekijöitä, ihmisoikeuksia kuin kestävää hankintaakin. Vastuullisesta toiminnastamme kertovat ISO 9001- ja 14001 -sertifikaatit sekä EcoVadis-sertifikaatti.

Käytännössä vastuullinen toiminta näkyy jokapäiväisessä työssämme seuraavasti:

Sosiaalinen vastuullisuus

Toimintamme perustana ovat ammattitaitoiset ja työstään ylpeät tekijät. Tyytyväisyys omaan kehittymiseen tekee työstä merkityksellistä ja on työviihtyvyyden sekä hyvän työilmapiirin kulmakivi. Siksi tuotannossamme jokainen työntekijä vastaa itse oman solunsa toiminnasta ja kunnosta sekä koneiden ohjelmoinnista. Periaate tuo vastuuta ja tervettä ammattiylpeyttä. Koulutamme aktiivisesti työntekijöitämme ja rekrytoimme yritykseemme myös innostuneita alanvaihtajia.

Vastuulliseen toimintaan kuluu lisäksi rehellisyys ja lupausten pitäminen. Toimimme rehellisesti ja luotettavasti kaikessa kanssakäymisessä niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöidenkin kanssa.

Muita sosiaalisen vastuullisuuden periaatteitamme ovat:

 • työehtosopimuksien ja työlakien noudattaminen
 • työturvallisuusohjeiden valvominen ja noudattaminen
 • työntekijöiden perehdyttäminen ja jatkuva kouluttaminen
 • kaikkien työyhteisömme jäsenten tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu
 • rehellinen ja toisia kunnioittava toiminta kaikkien osapuolten kanssa

Ympäristö- ja ilmastovastuullisuus

Teemme jatkuvasti parannuksia pienentääksemme energiankulutustamme ja vähentääksemme hiilipäästöjämme.

Konkreettisia päivittäisiä ympäristötekojamme ovat:

 • kaiken metallijätteen lajittelu ja kierrätys
 • leikkuunesteiden ja kemikaalien kierrätys
 • energiatehokkaat lämmitys- ja viilennyspumput
 • hukkalämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö
 • energiatehokkaat led-valot tehtaan valaistuksena
 • uusi, vanhoja koneita energiatehokkaampi konekanta